Pro královnu plesů

Obtížnost: 5
Technika: šití - pravoúhlý steh, ketlování

Pro královnu plesů

Jedním z fenoménů, jímž se dodnes pyšní jizerskohorská bižuterní výroba, je jetová neboli černá bižuterie.
Historie šperků z jetu, jenž je vzácným typem hnědého uhlí, sahá několik tisíc let do minulosti. Zdobili se jimi lidé doby
kamenné, Babylóňané i Římané a připisovali jim léčivé schopnost. Vzhledem k tomu, že pravý jet byl příliš drahý, dařilo se výborně jeho levným imitacím z rozličných materiálů. Pro svou všeobecnou oblibu začal být jet v 19. století jak v Anglii tak i Francii napodobován ze skla. Bylo jen otázkou času, kdy v souvislosti s celoevropskou „černou módou“ šedesátých let 19. století pronikne výroba imitací jetových šperků i do Jizerských hor. 
Přinášíme vám trochu historické reminiscence a představujeme návod na výrobu luxusní sady černé bižuterie z perlí a perliček PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Ambasadoři

Helena Chmelíková

Od luxusní a extravagantní přehlídkové tvorby umí odbočit k přípravě hobby projektů.

Zjistit více

Postup

Tento vzorek je pro velmi šikovné a trpělivé „Korálkářky“. Jedná se o neobvyklou skládačku. Nejdříve ušijeme 5x tzv. panenky, 4x kytičky, pak vše spojíme, jednu řadu po druhé, a nakonec naketlujeme spodní část.

Krok 1

Panenka

Nejdříve se ušije spodní část - mandlička, a poté vrchní část - slzička.

Mandlička
Na konci zajistíme silon rokajlem a navlékneme FPB 2x 3 mm, 4x 4 mm, 5x 5 mm, 4x 4 mm, 8x 3 mm, 4x 4 mm, 5x 5 mm, 4x 4 mm, 6x 3 mm, na začátku necháme volný silon (15 cm) (obr. č. 1a).

Provlékání (obr. č. 1b)
Spojení obou konců (obr. č. 1c)

Poté stáhneme perle vnitřního okraje, vždy ve druhé a třetí mezeře od špičky přivlékáme 1x R, provlékneme 3 mm FPB a zajistíme jedním uzlem.

1 / a

Krok 2

Slzička

Navlékneme 3x 3 mm FPB, provlékneme společnou 3 mm FPB s mandličkou a provlékneme další 2x 3 mm FPB, poté navlékneme 1x 4 mm FPB, 2x 3 mm FPB a provlékneme 3 mm FPB od již vzniklého čtverečku a dále provlékneme ještě 1x 4 mm FPB a 1x 3 mm FPB. Pokračujeme navlékáním FPB:
1x 3 mm, 2x 4 mm a provlékneme 1x 3 mm, 1x 3 mm, 1x 4 mm,
1x 5 mm, 1x 4 mm, 1x 3 mm a provlékneme 1x 4 mm, 1x 5 mm, 1x 4 mm,
1x 3 mm, 1x 4 mm, 1x 5 mm a provlékneme 1x 4 mm, 1x 3 mm, 1x 4 mm,
1x 5 mm, 1x 4 mm, 1x 3 mm a provlékneme 1x 4 mm, 1x 5 mm, 1x 4 mm,
1x 3 mm, 1x 4 mm, 1x 5 mm a provlékneme 1x 4 mm, 1x 3 mm, 1x 4 mm,
1x 5 mm, 1x 4 mm, 1x 3 mm a provlékneme 1x 4 mm, 1x 5 mm, 1x 4 mm,
2x 3 mm, 1x 4 mm a provlékneme 1x 4 mm, 2x 3 mm,
1x 4 mm, 2x 3 mm a provlékneme 1x 3 mm, 1x 4 mm, 1x 3 mm (obr. č. 2 a 3)

 

2

Krok 3

Spojení mandličky a slzičky (obr. č. 3a)

Poté stáhneme perle vnitřního okraje - začínáme 3 mm FPB, doplňujeme 1x R, zajistíme uzlem a zbytek silonu odstřihneme (obr. č. 3b).

3

Krok 4

Kytička
Navlékneme 1x FPP, 4x R, 2x FPP, 4x R, 2x FPP, 4x R, 2x FPP, 4x R a 1x FPP (u hrušek záleží na poloze – viz obrázek 4a, 4b),

Provlékání (obr. č. 4b)
Spojení - navlékneme 4x R, provlékneme druhou krajní hrušku, svážeme silon a odstřihneme (obr. č. 4c).

4 / a

Krok 5

Ketlování

Oblouky
Nejkratší – 4x (FPB 2x 5 mm, 2x 6 mm, 2x 5 mm), střední 4x (FPB 1x 4 mm, 2x 5 mm, 2x 6 mm, 2x 5 mm, 1x 4 mm), nejdelší 2x (FPB 2x 4 mm, 2x 5 mm, 3x 6 mm, 2x 5 mm, 2x 4 mm).

Přívěsy
Boční 2x (FPB 12 mm, 3x 6 mm, 1x 5 mm, 1x 4 mm), středový (FPB 12 mm, 3x 6 mm, 2x 5 mm, 2x 4 mm), nejkratší 2x (FPB 8 mm, 4 mm), adjusty (FPB 2x 8 mm, 1x 5 mm, 3x 4 mm a mezi ně přidáváme kroužky).

5 / a

Krok 6

Na konec připevníme vše k náhrdelníku – přívěsy, oblouk střední a nejdelší připevníme na druhý čtvereček od vrcholu panenky, nejkratší na třetí čtvereček, kroužek otevřeme, nesuneme do mezery, přidáme ketlovací očka a zavřeme, na ketlovací jehly u karabin, u adjust a u dolní řady navlékneme 4 mm perle a vytvoříme očko, karabiny připevníme pomocí kroužků, u adjust pootevřeme poslední kroužek, přidáme do ketlovacího očka a dovřeme.

Krok 7

Řady
 

Vrchní řada (č. 1 na obr. č. 7)
Začínáme panenkou - provlékne 4 mm FPB do vnitřního obvodu a část vrchního oblouku provlékneme, poté provlékneme 1x 4 mm FPB a 1x 5 mm FPB, přidáme 7x R, 6x 4 mm FPB, 9x R a provlékneme 5 mm FPB od panenky (ze shora), poté pokračujeme stejně až na konec. Za poslední pátou panenkou uděláme očko – navlékneme 8x R, ketlovací jehlu, 10x R a provlékneme 5 mm FPB. Poté se vydáme na zpáteční cestu; provlékneme opět oblouk, 5 mm FPB (vyjedeme směrem dolů), navlékneme 7x R a projedeme do první 4 mm FPB tak, aby vzniklo kolečko, přivlékneme 2x 4 mm FPB a projedeme do třetí 4 mm FPB, dále přivlékáme 1x 4 mm FPB, provlékneme poslední FPB a dovlékneme 9x R, provlékneme 5 mm FPB a pokračujeme k poslední panence. Na konci opět vytvoříme očko, ale zde začínáme 10x R, silon svážeme a odstřihneme.

7

Krok 8

Středová řada (č. 2 na obr. č. 8)
Začínáme uprostřed panenky - provlékneme směrem nahoru 3 mm a 4 mm FPB a mezi ně přivlékneme 1x R, poté přivlékneme 8x R, provlékneme FPP, přivlékneme 5 mm FPB, vynecháme dvě horní FPP a třetí provlékneme, přidáme 8x R, provlékneme 4 mm a 3 mm FPB a mezi ně přivlékneme opět 1x R, poté provlékneme středové 3 mm FPB a dál pokračujeme stejně až k poslední panence. U poslední panenky provlékneme její středový okraj a vracíme se zpět stejným způsobem, ale ve spodní části, na konci silon svážeme a odstřihneme.

8

Krok 9

Spodní řada (č. 3 na obr. č. 9)
Začínáme uprostřed mandličky - provlékneme 2x 5 mm FPB a 1x R do středu, přivlékneme 15x R a provlékneme šikmo vzhůru R nad 5 mm FPB a tuto FPB také provlékneme, poté provlékneme 2x 5 mm FPB na vnější okraj panenky, přidáme 8x R, 3x 4 mm FPB, 8x R a provlékneme 3x 5 mm FPB, 1x R a přidáme 15x R, dále provlékneme R šikmo dole, provlékneme 3x 5 mm FPB, přivlékneme 8x R, 4x 4 mm FPB a 8x R a opět 5 mm FPB. Dále pokračujeme stejně až ke koncovému očku (8x R, ketlovací jehlu, 8x R), viz obrázek č. 9. 

9

Krok 10

Při zpáteční cestě provlékáme 3x 5 mm FPB, ale na opačnou stranu, ve středu mandličky navlékáme pouze 7x R, přidáme středový R a opět 7x R, provlékneme R a 3x 5 mm FPB, v mezeře doplníme 8x R, provlékneme krajní 4 mm FPB, přidáme 1x 4 mm FPB, provlékneme koncovou 4 mm FPB a doplníme 8x R, v druhé mezeře dovlékáme také 8x R, ale 2x 4 mm FPB uprostřed s ketlovací jehlou, na konci utvoříme opět očko, silon svážeme a odstřihneme.

10

Ke stažení