Kytička z ohněm leštěných perlí

Obtížnost: 3
technika: kruhový a plochý cihlový steh, žebříkový steh

Ozdobná kytička z PRECIOSA ohněm leštěných perlí

Ambasadoři

Kerrie Slade

Kerrie Slade zapojila do své tvorby české perličky PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Zjistit více

Postup

Hotový květ má průměr přibližně 5 cm.

Krok 1

Květ

Navlékněte 2,3 m vlasce na jehlu, a pak navlékněte IP. Nechte si asi 15 cm vlasce na konci a provlékněte IP ještě jednou tak, aby na vnějším okraji perle ležel vlasec. Ještě třikrát provlékněte IP a vlasec provlékněte tak, aby na protilehlých stranách ležely 2 vlasce (obr. č. 1).

1

Krok 2

Použitím kruhového cihlového stehu navlékněte 2x R10 a jehlou provlékněte jeden pár vlasců na jedné straně IP, a pak se vraťte skrz druhý R10 (obr. č. 2a).

Pokračujte kruhovým cihlovým stehem, navlékněte vždy 1x R10 a jehlou provlékněte oba vlasce na vnějším okraji IP. Takto navlékněte 7x R10 na jedné straně IP a 7x R10 na druhé straně, dle obr. č. 2b. Dokončete řádek, žebříkovým stehem spojte první a poslední R10 v této řadě tak, aby byly spojeny do kroužku, dle obr. č. 2c.

2 / a

Krok 3

Další řádek přidávejte střídavě. Začněte navléknutím 2x R10 a provlékněte jehlu pod propojením z nitě, které jste vytvořili mezi prvním a posledním R10 z předchozí řady. Pak provlékněte jehlu zpět skrz druhý R10, který jste právě přidali (obr. č. 3a).

Navlékněte 1x R10 a provlékněte jehlu pod následujícím propojením z nitě, a pak znovu provlékněte R10, který jste právě přidali. Navlékněte 1x R10, provlékněte R10, který jste právě přidali a zpět přes nový R10. Pak přidejte navléknutím 1x R10 a provléknutím jehly pod stejným propojením z nitě (jako u předchozí perličky) a zpět skrz nový R10 (obr. č. 3b).

Pokračujte stejným způsobem: vždy navlékněte 1x R10 na jedno propojení z nitě a 2x R10 na další (přidávejte vždy 1x R10 po druhém). Celkem by v tomto řádku mělo být 21x R10 (obr. č. 3c). Řádek ukončete tak, že žebříkovým stehem spojíte první a poslední R10 v této řadě tak, aby byly spojeny do kroužku, dle obr. č. 3d.

3 / a

Krok 4

Přidejte další řádek kruhovým cihlovým stehem navléknutím 2x R10 k prvnímu propojení z nitě a 1x R10 k dalším 19 spojům. Celkem by v tomto řádku mělo být 21x R10 (obr. č. 4a). Řádek dokončete tak, že žebříkovým stehem spojíte první a poslední R10 v této řadě tak, aby byly spojeny do kroužku, dle obr. č. 4b.

4 / a

Krok 5

První okvětní list začněte navléknutím 2x R10 a 1x FP, a pak provlékněte jehlu pod propojením vytvořeným mezi prvním a posledním R10 z předchozího řádku. Pak znovu provlékněte FP. Navlékněte další 2x R10 a provlékněte jehlu pod dalším propojením z nitě, a pak znovu provlékněte 2x R10 (obr. č. 5).

5

Krok 6

Další řádek se přidává. Navlékněte 2x R10 a 1x FP a provlékněte jehlu pod propojením vytvořeným mezi FP a posledním párem R10 z předchozího řádku a zpět skrz FP. Navlékněte 1x FP a provlékněte jehlu pod dalším propojením a zpět přes FP. Navlékněte 2x R10 a podvlékněte stejné propojení z nitě, a pak provlékněte stejné 2x R10 (obr. č. 6).

6

Krok 7

Přidejte další řádek: navlékněte 2x R10 a 1x FP a zakotvěte je k prvnímu propojení, navlékněte 1x FP a zakotvěte k druhému propojení, navlékněte další 1x FP a zakotvěte k třetímu propojení, a nakonec navlékněte 2x R10 a zakotvěte k čtvrtému propojení z nitě. (obr. č. 7).

7

Krok 8

Další řádek se ubírá: navlékněte 2x R10 a 1x FP a zakotvěte je k druhému propojení z nitě. Zakotvěte 1x FP k třetímu propojení a 2x R10 k čtvrtému propojení (obr. č. 8).

8

Kork 9

Vytvořte další ubraný řádek dle obr. č. 9.

9

Krok 10

Navlékněte 2x R10 a provlékněte jehlu pod druhým propojením a zpět skrz druhý R10 (obr. č. 10).

10

Krok 11

Přidejte špičku k okvětnímu lístku: navlékněte 1x R10 a provlékněte jehlu skrz všechny R10 na vnějším okraji okvětního lístku. Abyste se dostali k dalšímu okvětnímu lístku, provlékněte jehlu dolu skrz R10 na začátku okvětního lístku (z kroku č. 4) a nahoru skrz vedlejší R10 (obr. č. 11).

11

Krok 12

Opakujte kroky č. 5 až č. 11 a přidejte dalších 6 okvětních lístků (obr. č. 12).

12

Krok 13

Nakonec provlékněte všechny R10 na vnějším okraji květiny (včetně R10 ​​přidaného v kroku č. 4 na začátku každého okvětního lístku) a pevně utáhněte vlasec tak, aby byl co nejméně vidět a okvětní lístky se lehce prohnuly. Zauzlujte a odstřihněte oba konce vlasce.

13 / a

Ke stažení