Sklo Ladislava Olivy

Kniha o celoživotní dráze významného skláře, výtvarníka a pedagoga Ladislava Olivy st.

Nakladatelství Nový Bor vydalo retrospektivní publikaci SKLO LADISLAVA OLIVY. Knihu doprovází řada barevných fotografií plastik a děl tohoto významného sklářského designéra a pedagoga sklářské školy.

Ladislav Oliva studoval v Kamenickém Šenově, později na pražské VŠUP pod vedením prof. Kaplického. Nejen o studijních začátcích je tato kniha. Dočtete se v ní také spoustu zajímavostí z pracovní a pedagogické praxe.

"Ladislav Oliva samozřejmě nepřestal tvořit ani po odchodu ze školy, kdy se mohl soustředit výhradně na autorské projekty. Již od 80. let vytvářel lité, broušené, někdy i ryté či hutní unikáty, aby se nyní zaměřil především na figurální a portrétní skleněné plastiky vyznačující se nezaměnitelným rukopisem, citem pro formu, strukturu a detail. Tavenou plastikou se přitom poprvé výtvarně zabýval již v roce 1958."

(úryvek z knihy Sklo Ladislava Olivy)

 

Žít svou prací a tvořit umělecky lze jenom s pokorou v srdci.

 

kniha foto2 1029x683   kniha foto 1029x683