Sklářská škola v Železném Brodě slaví 100 let

1920 / 1921 – 2020 / 2021

Zveme vás na oslavu významného jubilea
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
v sobotu 19. 6. 2021 od 10 hodin.

100 let uplynulo od založení školy a za tu dobu chodbami této krásné budovy prošly stovky studentů, své zkušenosti předával nespočet pedagogů. Řada z nich se proslavila a dosáhla úspěchu a uznání ve světě, jako například Blanka Matragi, Rony Plesl nebo Stanislav Libenský, Jaroslav Brychta a mnoho dalších.

Přijďte oslavit 100. výročí školy a připomenout si její nepopíratelný význam ve sklářském umění a průmyslu.

PROGRAM
• 10.00 hodin | Slavnostní zahájení, hlavní vchod budovy školy
• 10.10 hodin | Svěcení knihy „SKLO|STO|BROD“
• 10.20 hodin | Slavnostní přípitek
• 10.30 hodin | Symbolické vysazení pamětní lípy
• 11.00 hodin | Zahájení výstavy skla 1920–2020, úvodní slovo Mgr. Lenka Patková
• 11.10 hodin | Občerstvení
• 10.00–11.30 hodin | Hudební program ZUŠ Železný Brod
• 11.30–15.30 hodin | Předvádění v dílnách a laboratořích
• 13.00 hodin | Stezka svobody – výroba 13. symbolické krychle na huti

supss.cz