Sněhová královna

Obtížnost: 4

Vánoční koulička s ohňovkou

V tomto návodu Vás krok za krokem provedeme výrobou originální a luxusní vánoční dekorace.

Povzneste skleněnou vánoční kouličku a ozdobte ji jemnou perličkovou krajkou. Rázem se skleněná koulička promění ve sněhovou královnu mezi ostatními vánočními dekoracemi. Přejeme šťastné a veselé Vánoce s PRECIOSA Traditional Czech Beads™.

Julie Ashford

Julie vyrábí šperky a ozdobné předměty ze skleněných perlí a perliček už více než 35 let.

Zjistit více

Postup

Ozdoba se vyrábí v pěti fázích.
První se vyrobí šest velkých vločkových motivů. 
Jedna dlouhá třásnička se přidá ke třem velkým motivům. Zbývající velké vločky se ozdobí s třemi kratšími třásničkami.
Základní řada se přidá ke krčku skleněné koule, což zvýrazní vytvořené motivy.
Ke kouli se přidá smyčka na zavěšení.

Design se zhotovuje z jedné tloušťky vlasce.

Krok 1

Velké vločky

Navlékněte 1,2 m vlasce a uvažte 15 cm od konce dočasnou zajišťovací perli (obr. č. 1). 

1

Krok 2

Navlékněte 6T. Provlékněte znovu stejnou dírku prvního T, aby se vytvořil kruh o 6T (obr. č. 2a).
Ještě jednou provlékněte všechny T, aby se kruh zpevnil - provlékněte stejné dírky. 

Teď budete provlékat vnější dírku.
Dle obr. č. 2b provlékněte vnější dírku T. Tím se vytvoří očko na straně perličky. U této další řady budete pracovat jen s vnějšími dírkami.

2 / a

Krok 3

Navlékněte 1R10, R8 a 3R10. Provlékněte znovu R8 druhým směrem a tím 3R10 vytvoříte cíp (obr. č. 3a).

Navlékněte 1R10 a provlékněte vnější dírku u dalšího T (obr. č. 3b).

Opakujte pětkrát - tím vytvoříte celkem šest cípů (obr. č. 3c).
Tím je motiv malé vločky hotový. Aby se vytvořila velká vločka, je třeba přidat další dvě řady.

3 / a

Krok 4

Podle obr. výše provlékněte následující 1R10, 1R8 a 1R10 směrem od středu vločky. Další řada se připojí k R10 z každé strany každého cípu (obr. č. 4).

 

4

Krok 5

Navlékněte 1R10, 1T, 1R10, 1T a 1R10. Podle obr. č. 5 provlékněte jehlu dolu skrz R10 na straně předchozího cípu, pak R8 pod ním a i následující 1R10, 1T, 1R10 a 1R8. Provlékněte R10 na opačné straně prvního cípu.

5

Krok 6

Navlékněte 1R10, 1T, 1R10, 1T a 1R10. Podle obr. č. 6 provlékněte R10 na straně dalšího cípu, R8 pod ním a následující 1R10, 1T, 1R10, 1R8 a R10 nejblíže k dalšímu cípu v kruhu (obr. č. 6).
Jehla by měla být tak, jak je znázorněno v obr. č. 4 (vychází z R10 na straně cípu, a je připravena k připevnění k předchozímu cípu).
Opakujte krok č. 5 a č. 6, a pak opakujte znovu 5. krok.

6

Krok 7

Navlékněte 1R10, 1T, 1R10, 1T a 1R10. Podle obr. č. 7 provlékněte R10 na straně dalšího cípu, R8 pod ním a následující 1R10, 1T, 1R10 a 1R8 jako v předchozím kroku. Provlékněte R10 na druhé (vzdálenější) straně dalšího cípu a následující 1T, 1R10 a 1T (obr. č. 7).
Provlékněte vnější dírku tohoto T (dle obr. č. 2b).

7

Krok 8

Další řada se připevní k vnějším dírkám předchozí řady T perliček.
Navlékněte 1R10, 1R8 a 3R10. Provlékněte zpět R8 a navlékněte 1R10. Provlékněte vnější dírku vedlejšího T a tím stejným způsobem vytvoříte cíp (obr. č. 8).

8

Krok 9

Podle obr. č. 9, provlékněte vnitřní dírku tohoto T a následující 1R10, 1T, 2R10, 1R8, 1R10, 1T z prvního kroužku, 1R10, 1R8, 2R10 a 1T, 1R10, 1T u dalších 2T motivů. Provlékněte vnější dírku tohoto T a připravte se na přidání dalšího cípu (obr. č. 9).

9

Krok 10

Podle obr. č. 10 navlékněte 1R10, 1R8 a 3R10. Provlékněte znovu R8 a navlékněte 1R10. Provlékněte vnější dírku dalšího T a tím vytvoříte další cíp.
Provlékněte vnitřní dírku T a následující 1R10, 1T, 2R10, 1R8, 1R10, 1T z prvního kroužku, 1R10, 1R8, 2R10, 1T, 1R10 a 1T. Provlékněte vnější dírku T a připravte se na další cíp (obr. č. 10).

Opakujte 8., 9., a 10. krok dvakrát a tím vytvořte cípy zbývajícím čtyřem párům perliček T okolo motivu. Vyjměte jehlu a vlasec nechte volný.

Opakujte kroky č. 1 až č. 10 pětkrát a tím vytvořte sadu šesti velkých vloček. 

10

Krok 11

Vločka s dlouhou třásničkou

Vyberte si vločku s nejdelším vlascem - zbývá Vám tam alespoň 75 cm? Jestli ano, navlékněte na vlasec jehlu.  Jestli ne, přidejte 1 m vlasce.  Provlékněte perličky u vločky tak, abyste byli na špičce cípu (obr. č. 11).

11

Krok 12

Navlékněte 1R8, 60R10, 1R8, 1FPB2, 1R8, 1R10, 1R8, 1FPB1, 1R8, 1R10, 1R8, 5R10, a 1T.
Provlékněte vnější dírku T a tím vytvoříte očko na jedné straně (obr. č. 12a).
*Navlékněte 5T a provlékněte stejnou dírku u prvního T. Tím vytvoříte kroužek jako předtím (obr. č. 12b). Provlékněte 6T ještě jednou, aby se kroužek zpevnil.
Provlékněte vnější dírku tohoto T (obr. č. 12c). Opakujte 3. krok a tím z kroužku 6T vytvořte malou vločku.

12 / a

Krok 13

Podle obr. č. 13a provlékněte jehlu tak, aby byla u vnější dírky čtvrtého T (naproti vlasci 60R10), (obr. č. 13a).
Navlékněte 5R10, 1R8, 1FPB2, 1R8, 1FPB3 (širší stranou napřed), 1R8, 1FPB1, 1R8 a 3R10. Vynechte poslední 3R10 a provlékněte znovu poslední R8 a i následující 1FPB1, 1R8, 1FPB3, 1R8, 1FPB2, 1R8 a 4R10 (obr. č. 13b).
Navlékněte 1R10, provlékněte T na kroužku a přemístěte jehlu, aby byla na vnější straně prvního T na kroužku (obr. č. 13c).

13 / a

Navlékněte 1R10. Provlékněte druhý R10 nad T a i následné perličky až ke kraji velké vločky. Provlékněte R10  na špičce velké vločky ve stejném směru, aby třásnička byla ve středu pod cípem (obr. č. 14).*
Provlékněte jehlu skrz střed vločky a zauzlujte vlasec. Stejným postupem pracujte se zbývajícími konci na motivu vločky.
Opakujte kroky č. 11 až č. 14 u dalších dvou vloček a odložte na později.

14

Vločky se třemi třásničkami

Připevněte 1,2 m vlasce ke čtvrté velké vločce tak, aby byla na špičce cípu, jak je znázorněno na obr. č. 11. Navlékněte 1R8, 1FPB1, 1R8, 1R10, 1R8, 1FPB2, 1R8, 1R10, 1R8, 5R10, a 1T.
Provlékněte druhou dírku T a vytvořte očko na jedné straně (obr. č. 12a).
Opakujte od bodu * v 12. kroku až do bodu * v  14. kroku. Přemístěte jehlu tak, aby byla u špičky dalšího cípu na vločce (obr. č. 15).

15

Navlékněte 1R8, 29R10, 1FPB1, 1R8, 3R10, 1R8, 1FPB1, 1R8, 1R10, 1R8, 1FPB2, 1R8, 1FPB3 (širší stranou), 1R8, 1FPB1, 1R8 a 3R10. Vynechte poslední 3R10 a zajistěte tím, že jehlou provléknete poslední R8 a následující přidané perle až k prvnímu R8. Provlékněte ve stejném směru R10 na špičce cípu u vločky (obr. č. 16a).
Přemístěte jehlu, aby byla u R10 na špičce cípu, který je na druhé straně třásničky u malé vločky. Opakujte 16. krok (obr. č. 16b). Pevně zauzlujte vlasec a odstřihněte. 
Opakujte 15. a 16. krok dvakrát a vytvořte poslední dva motivy. 

16 / a

Základní řada

Šestkrát navlékněte 1R8 a 4R10. Znovu provlékněte první R8, aby se vytvořil kruh (obr. č. 17a).
Umístěte kroužek okolo krčku vánoční koule - musí dobře přilehnout, aby mezi perličkami nebyl vidět vlasec. Pokud je potřeba upravit, přidejte či uberte R10 perličky stejnoměrně z každé z šesti částí kroužku, aby R8 byly stejnoměrně  v kroužku rozmístěné (obr. č. 17b).
Provlékněte znovu všechny, aby se kroužek zpevnil. 

17 / a

Kroužek se připojí ke špičce cípu u každých z vyrobených velkých vloček. Jehlou provlékněte každý R10 na špičce cípů tak, aby třásničky byly ve středu pod motivem.  
První připevněte tři velké vločky s jednou třásničkou. 
Navlékněte 10R10 a 1R8. Provlékněte vrchní R10 na špičce první velké vločky (s jednou třásničkou dole) a vraťte se zpět skrz R8. Navlékněte 10R10 a provlékněte druhý R8, který je okolo krčku koule (obr. č. 18). Opakujte třikrát a připevněte všechny tři motivy s "V-čkem".

18

Teď se přidají velké vločky s třemi třásničkami tak, aby vyplnily mezery.  
Provlékněte první 3R10 u dalšího "V"  (obr. č. 19a). Navlékněte 20R10 a 1R8. Provlékněte R10 na špičce prvního troj-třásničkového motivu. Provlékněte znovu R8, které jste právě přidali a následující 17R10 (obr. č. 19b).

19 / a

Navlékněte 3R10. Provlékněte poslední 3R10 z předchozího "V", pak R8 ze základní řady a následující perličky na kroužku tak, aby jehla byla o 2R8 dále na kroužku (obr. č. 20). Opakujte 19. a 20. krok dvakrát a tím připevněte zbývající vločky.

20

Smyčka na zavěšení

Opakujte 1., 2. a 3. krok a vyrobte malý vločkový motiv tak, aby jehla byla u T, jak je znázorněno na obr. č. 3b.
Navlékněte 3R10, 1R8, 1FPB4, 1R8 a 1R10. Provlékněte smyčku na vrchu vánoční koule a zpět skrz 1R10, 1R8, 1FPB4, 1R8 a poslední 2R10 z 3R10, které jste právě přidali (obr. č. 21). Navlékněte 1R10 a provlékněte T na vločce, jako dříve.
Provlékněte perličky na smyčce dvakrát nebo třikrát, aby se zpevnil spoj. Přemístěte jehlu, aby byla na vnější dírce protějšího T.

21 / a

Navlékněte 3R10, 1R8, 1FPB1, 1R8 a 50R10. Provlékněte zpět skrz 1R8, 1FPB1, 1R8 a první 2R10 z 3R10, které jste právě přidali. Navlékněte 1R10 a provlékněte dírku u T (obr. č. 22).
Provlékněte perličky u tohoto spoje dvakrát až třikrát, aby se spoj zpevnil.
Pevně zauzlujte všechny zbývající vlasce a ustříhněte přebývající vlasce. 

22 / a

Ke stažení

Galerie

/ a

Tato webová stránka používá cookies

Společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí a používání tzv. cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.