Ozdobná kytička do klopy

Obtížnost: 3
TECHNIKA: cihlový steh, žebříkový steh, zdobení, drátkování

Svatební doplněk z perlí a perliček

Zkombinujte tkaní, drátkování a perličky PRECIOSA Pearl Pastel Lining s perlemi Light Ivory Wedding a vytvořte ženichovi ozdobnou kytičku do klopy nebo do knoflíkové dírky saka. Hotový šperk pak může sloužit jako milá vzpomínka na významný den.

Ambasadoři

Kerrie Slade

Kerrie Slade zapojila do své tvorby české perličky PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Zjistit více

Materiál a pomůcky

Pomůcky

Vlasec v barvě perlí a perliček (KO šedá); měkký postříbřený drátek 0,4 mm, 80 cm; stuha 30 cm; špendlík; nůžky; kleště na drát; jehla (velikost 10 až 15)

Postup

Zhotovený doplněk má rozměr cca 10 cm x 4 cm.

Krok 1

Lísteček:

Navlékněte 2,4 m vlasce a na něj navlékněte 4x R10A. Nechte 90 cm volného vlasce a provlékněte znovu první 2 R10A, abyste měli 2 sloupce o 2 ks R10A vedle sebe. Ještě jednou provlékněte oba sloupce. Obr. č. 1.

1

Krok 2

Cihlovým stehem a přidáváním po jednom sloupci z 2 ks perliček ušijte druhou řadu. Navlékněte 4x R10A a provlékněte pod nitěným spojem mezi 2 páry R10A z první řady. Provlékněte znovu skrz poslední sloupec z 2 ks R10A, který jste zrovna přidali. Ukončete řadu navléknutím 2x R10A, provlékněte pod stejným nitěným spojem. Znovu provlékněte nově přidané 2 ks R10A. Obr. č. 2.

2

Krok 3

Pokračujte stejným způsobem dle vzoru na obr. č. 3 a přidejte celkem 8 nových řad (celkem 10 řad o 2 ks perliček). Nezapomeňte, že první 4x R10A (2 sloupce o 2 ks perliček) v každé řadě se navlékají najednou, ale následující sloupce 2x R10A v každé řadě se přidávají jednotlivě. K prvnímu a poslednímu nitěnému spoji přidejte 2 sloupce a k ostatním v řadě 1 sloupec.

3

Krok 4

Dokončete lísteček cihlovým stehem ubíráním sloupce o 2 ks perliček v každé řadě dle vzoru na obr. č. 4. Ubírané řady se dělají stejným postupem. Navlékněte vždy první 2 sloupce (4x R10A), ale přeskočte první nitěný spoj. R10A připojte až na druhý nitěný spoj (obr. č. 4, řada č. 11). K ostatním nitěným spojům se přidává jeden sloupec. Tip – k docílení profesionálního vzhledu provlékněte ještě jednou první 2 sloupce v každé ubírané řadě. Tak zamezíte mezerám.

4

Krok 5

Navlékněte 1x R10A a provlékněte první sloupec v poslední řadě. Pak provlékněte všechny R10A okolo okraje lístečku. Dávejte pozor, abyste vlasec příliš neutahovali – lísteček by se měl jen mírně prohýbat, ne se zvlnit. Dokončete lísteček provléknutím R10A, který jste právě přidali. Obr. č. 5.

5

Krok 6

Podle vzoru na obr. č. 6 přidejte 2x R10B mezi všechny sudé sloupce uprostřed lístečku. Pokračujte skrz 2 sloupce na spodku lístečku a vraťte se stejnou cestou zpět, abyste připevnili R10B. Zauzlujte a odstřihněte jen tu část vlasce, s kterou jste pracovali.

6 / a

Krok 7

S druhým koncem vlasce pracujte na zadní straně lístečku a pomocí žebříkového stehu přidejte 2x R10A k 1 páru R10A na spodku lístečku (kde bude stonek), obr. č. 7a. Žebříkovým stehem přidejte 2 nové R10A k zbývajícímu páru v první řadě. Tím vytvoříte trojúhelník. Obr. č. 7b.

7 / a

Krok 8

Použijte 3 nitěné spoje z posledního kroku a trubicovitým cihlovým stehem vyrobte stonek lístečku. Navlékněte 2x R10A a provlékněte pod nejbližším nitěným spojem (z minulého kroku) a zpět skrz druhý R10A, který jste přidali. Navlékněte 1x R10A a provlékněte pod následujícím nitěným spojem ze 7. kroku a provlékněte zpět R10A. Žebříkovým stehem spojte první a poslední R10A, které jste právě přidali, tím vytvořte nový trojúhelník. Obr. č. 8a – 8d.

8 / a

Krok 9

Touto metodou pracujte stále ve stejném směru a přidejte dalších 27 řad trubicovitého cihlového stehu. V každé řadě přidejte 3x R10A a spojte do trojúhelníku. Po několika řadách by se měl stonek přirozeně začít točit do spirály.

9

Krok 10

Přidejte 1x R10A ke koncové špičce stonku, pak se vraťte k lístečku. Propojte R10A na stonku. Při práci pevně zatahujte vlasec, abyste zpevnili stonek. Zauzlujte, zapošijte a odstřihněte vlasec. Hotový lísteček odložte.

10

Krok 11

Pásky („prstýnky“) na upevnění ozdobného doplňku:

Navlékněte 50 cm vlasce a na něj navlékněte 2x R10A. Nechte si 20 cm volného vlasce a znovu provlékněte první R10A, aby 2 ks R10A ležely vedle sebe. Obr. č. 11.

11

Krok 12

Navlékněte 2x R10A a provlékněte druhý R10A z předchozího kroku, pak první R10A z předchozího kroku, a naposledy první R10A z této nové řady. Obr. č. 12.

12

Krok 13

Opakujte 10x předchozí 12. krok. Obr. č. 13.

13

Krok 14

Udělejte z pásku prstýnek provléknutím prvního R10A z 11. kroku, pak druhého R10A z 11. kroku a nakonec druhého R10A z poslední řady. Obr. č. 14a. Zkontrolujte, že stonek lístečku se dá provléknout skrz nový prstýnek, pak zpevněte spoj provléknutím R10A na obou stranách (několikrát). Zauzlujte, zapošijte a odstřihněte oba konce vlasce. Obr. č. 14b.

14 / a

Krok 15

Opakujte 11. - 14. krok a vytvořte další prstýnek. Obr. č. 15.

15

Krok 16

Drátěná ozdoba:

Ustřihněte 80 cm drátku a jemně přeložte napůl – nechte ve středu malé očko. Navlékněte 1x F a posuňte na střed. Jednou rukou uchopte drátky asi 10 - 12 mm od F (od záhybu). Druhou rukou uchopte drátky těsně pod F a točte do spirály zhruba 12 – 14krát. Perle F se upevní. Obr. č. 16.

16

Krok 17

Navlékněte 1x F na drátek, posuňte zhruba 5 mm od konce stočení drátků a ohněte v dírce F. Jednou rukou uchopte drátky v místě, kde se sbíhají. Druhou rukou uchopte F a otočte drátky asi 9 - 10krát, než se vytvoří spirála. F je opět upevněna. Obr. č. 17.

17

Krok 18

Vytvořte krátkou část hlavního stonku. Držte jednou rukou hladké drátky asi 7 mm pod stočením. Druhou rukou přidržte stočené drátky. Jemně stočte drátky zhruba 7 - 8krát. Kdyby se stočení drátků povolilo, opatrně je dotočte. Obr. č. 18.

18

Krok 19

Podobným způsobem a dle vzoru na obr. č. 19a pokračujte a vytvořte hlavní stonek s postranními větvičkami ze zbývajících F a 1x H. Vždy když přidáváte novou postranní větvičku, použijte delší konec drátku. Navlékněte H. Drátek veďte zpět na zadní straně. Drátek přimáčkněte a stonek stočte. Obr. č. 19b. Kompletní konce drátků stočte. Drátky odštípněte a zarovnejte do stejné délky. Tip - hezká a uspořádaná spirála vyžaduje trochu zkušeností. Když se Vám napoprvé nepovedou - jsou v nich např. mezery nebo spirála není stejnoměrná, tak to nevzdávejte!

19 / a

Krok 20

Zkompletování doplňků:

Na stonek lístečku navlékněte dva prstýnky a drátěnou ozdobu provlékněte mezi prstýnky na přední straně lístečku. Obr. č. 20.

20

Krok 21

Přidejte stuhu mezi dva prstýnky. Na zadní straně udělejte 2 uzle, na přední straně mašličku. Obr. č. 21a a 21b. Zastřihněte konce stuhy.

21 / a

Krok 22

Připevněte si doplněk špendlíkem na sako tak, že první propíchněte sako, pak zadní uzel mašle, a pak znovu sako. Obr. č. 22.

22

Ke stažení