Michal Papež

Svět skleněných korálků poznal už jako malé dítě u své prababičky, která je doma navlékala.

Pro studium si vybral Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, kterou absolvoval v oboru Technologie skla. Získané vědomosti dále rozvíjel v praxi při práci s technickým sklem, kde viděl svoji budoucnost. Po čase se opět dostal blíž k výrobě bižuterie a ta ho nakonec zcela pohltila.
V roce 2005 se osamostatnil, podniká v oblasti balení a kompletace a technickém poradenství v oboru sklářství. Velmi úzce spolupracuje s výrobci bižuterie, kde se podílí na vývoji nových druhů perlí a vakuových zušlechtění. K velmi úspěšným patří například kombinované dekory řady Rainbow, California a nově Glittery.
Věnuje se výrobě bižuterie, kterou sám navrhuje. Stále sleduje nové trendy barevných odstínů, tvarů, materiálů bižuterních komponentů a technik zpracování. Čerpá z nich inspiraci a vše propojuje s vlastní fantazií.

V současné době se zaměřil na ohňové perle, které mají v bižuterii dlouholetou tradici a s kterými plánuje další budoucnost. Proto se zrodila broušená půlkulička PRECIOSA Hill™, která je také z jeho dílny.