České perličky

Ne všechny perličky jsou si rovny

Perličky jsou jedním z nejstarších produktů známých lidstvu.

Starověké archeologické výkopy ukazují, že perly a perličky byly součástí života našich předků už před tisíciletími. V průběhu času výroba těchto skleněných kuliček, která vznikla ve starověkém Egyptě, se přestěhovala do Benátek a Murana. Poté, asi před 300 lety výroba perliček doputovala na území dnešní České republiky. Místní řemeslníci postupně zdokonalili výrobní proces a na počátku minulého století dosáhli světové kvality. Dnes se tento historický úspěch odráží v bezkonkurenční kvalitě a životnosti českých perliček.
V nedávné studii byly perličky z různých zemí podrobeny systematickým a pečlivým zkouškám kvality. Vzorky perliček pocházející od pěti výrobců (jeden český, tři japonští, jeden čínský) byly systematicky studovány, měřeny a porovnávány.

Seedbeads japonský Seedbeads cesky

JAPONSKÉ

ČESKÉ

Porovnání velikosti a shody tvaru

Test variant velikosti a tvaru
První test srovnával tvar a rovnoměrnost perliček od různých výrobců. Výsledky ukázaly, že české perličky mají nejvyšší úroveň rovnoměrnosti tvaru a velikosti ve srovnání s ostatními. Následující graf zobrazuje tato zjištění:
Seedbeads tests

České perličky lze snadno rozeznat podle rovnoměrného kulatého nebo oválného tvaru. Symetrický tvar kuliček je zcela zřejmý, když jsou navlečené na šňůře. Pravidelnost a shoda tvaru českých perliček se na první pohled rozezná nejen od čínských, ale na rozdíl od všeobecného přesvědčení, také od japonských perliček.

Zkušební metodika
Test byl proveden na vzorcích (5 skupin od každého výrobce) vyrobených jak v kontinuálních tavicích pecích, tak v samostatných pecích. Rozměry, včetně průměru, výšky a velikosti dírky ze 100 náhodně vybraných perliček od každého vzorku, byly změřeny. Perličky 11/0 byly použity u japonských a českých výrobců, zatímco u čínských vzorků byly použity perličky 10/0. Standardní odchylka naměřených rozměrů byla vypočítána pro celkový vzorek 100 kuliček. Variační koeficient je poměr mezi standardní odchylkou a průměrem naměřených hodnot. Standardní odchylka ukazuje průměrný rozdíl perliček ve vzorku. Variační koeficient porovnává variace různých velikostí (např. průměr 11/0 k průměru 10/0 nebo průměr perličky k její výšce). České perličky byly nejvyrovnanější  ve všech měřených parametrech, s vysokou statistickou významností. Rovnoměrnost tvaru a velikosti jsou velmi důležité parametry perliček.  Hrají důležitou roli v konečném vzhledu jakéhokoliv projektu, ať je to bižuterie, výšivka nebo domácí dekor.  Stejnoměrné české perličky
jsou proto dobrou volbou pro jakýkoliv výtvarný projekt.
Z této náročné studie jasně vyplývá, že české perličky, které jsou vyráběné a prodávané výhradně pod značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads, jsou jednoznačně nejlepší na trhu.

Navlékané perličky

Seedbeads komparace

Seedbeads Seedbeads1 Seedbeads2

Sortiment je králem -  Jak široký sortiment mají jednotliví výrobci?

Test šíře sortimentu, odstínů a povrchových úprav.

Druhý test porovnával šířku sortimentu. Výsledky ukazují, že české perličky mají nejširší sortiment velikostí, barev a povrchových úprav na trhu.
Metodika
Vzhledem k velmi omezenému sortimentu čínských perliček, byl v tomto případě porovnán a testován sortiment barev, velikostí a povrchových úprav perliček od jednoho českého a tří japonských výrobců. České perličky se nabízí ve dvaceti velikostech jak s čtvercovou, tak kulatou dírkou a ve více než 1000 variacích barev a povrchových úprav.  Tím je sortiment českých perliček nejširší na světě, jak zobrazuje následující tabulka:
Porovnání velikosti perliček

  Česká firma Japonská firma 1 Japonská firma 2 Japonská firma 3
8,8 mm 0 x      
8,3 mm 0 x      
7,8 mm 0 x      
7,3 mm 0 x      
7,0 mm   0    
1/0 mm 0 x 0    
2/0 mm 0 x 0    
3/0 mm 0 x   0 x  
4/0 mm 0 x      
5/0 mm 0 x 0    
6/0 mm 0 x 0 x 0 x 0 x
7/0 mm 0 x   0 x  
8/0 mm 0 x 0 x 0 x 0 x
9/0 mm 0 x 0 x 0 x 0 x
10/0 mm 0 x 0 x 0 x 0 x
11/0 mm 0 x 0 x 0 x x
12/0 mm 0 x 0 x 0 x 0
13/0 mm 0 x      
14/0 mm 0 x      
15/0 mm 0 0 x   0
16/0 mm 0      

Porovnání barev a povrchových úprav (nejobvyklejší velikosti)

  Česká firma Japonská firma 1 Japonská firma 2 Japonská firma 3
11/0 1284 674 817 461
10/0 1388 588 466 461
9/0 1388 588 466 461
8/0 1388 691 797 461
6/0 1393 752 476 461
Seedbead color1 Seedbead color2 


Každý, kdo se zabývá tvořením z perliček, potvrdí, že široký sortiment barev a velikostí je velmi důležitý. Správný odstín a velikost perliček jsou nezbytné k úspěchu každého projektu z nich. Protože nabídka českých perliček je obrovská, zpracovatelé se nemusí zabývat hledáním správných perliček a mohou se spíše soustředit na svou tvůrčí práci. Z této náročné studie jasně vyplývá, že české perličky, které jsou vyráběné a prodávané výhradně pod značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads, jsou jednoznačně nejlepší na trhu.

Seedbeads 3.strana Seedbeads 3.strana2

Památka pro budoucí generace - Jak dlouho perličky vydrží ?
Test odolnosti „Silver Lining"

Studie též porovnávala kvalitu stříbrné vrstvy pěti výrobců perliček (jeden z České republiky, tři z Japonskaa jeden z Číny). Nezávislá certifikovaná laboratoř provedla čtyři různé testy odolnosti stříbrného povrchu pěti výrobců. Zjistila, že stříbrná vrstva se může zbarvit vlivem látek obsahujících kyselinu sírovou nebo chlór. V případě velkého množství těchto látek se vrstva dokonce začne rozkládat, což také nastane, když je stříbrný povrch mechanicky poškozen. Nicméně, kvalita a odolnost stříbrné vrstvy u českých perliček daleko přesahuje parametry jiných výrobců, jak zobrazují následující tabulky:

Typ testu Vysvětlení
Test koroze - thioacetamid Obecný test odolnosti faktorů životního prostředí
Test v kyselině Zkouška odolnosti proti potu
Test chlóru Zkouška odolnosti proti chlóru, který se nachází v bělidlech a používá se při chemickém čištění
Test tepla a vlhkosti Zkouška odolnosti proti teplému a vlhkému prostředí

 

Typ testu Výsledky
  PRECIOSA Japonská firma 1 Japonská firma 2 Japonská firma 3 Čínská firma
Test koroze Mírné zčernání Mírné zčernání Mírné zčernání Mírné zčernání Mírné zčernání  
Test v kyselině Žádná změna Ztráta stříbrné vrstvy Mírné zčernání Mírné zčernání Zčernání  
Test chlóru Nepatrná změna odstínu Nepatrná změna odstínu Změna odstínu Změna odstínu Změna odstínu  
Test tepla a vlhkosti Žádná změna Žádná změna Žádná změna Žádná změna Žádná změna  

Odolnost stříbrné vrstvy je důležitým parametrem kvality perliček. Perličky tak mají trvanlivou brilanci bez ohledu na to, jak jsou použity. České perličky jsou svou kvalitou ve vlastní kategorii. Nabízejí unikátní poměr ceny a hodnoty. Výrobní technologie se neustále zdokonaluje a několik technologických postupů je dokonce pečlivě střeženým tajemstvím. Dosažení vyšší kvality je složité a nesnadné a vyžaduje mnohaletou zkušenost a důkladnou znalost výrobního procesu.

Seedbead color2  Seedbeads silverline 

Vynikající kvalita českých perliček, jejich téměř dokonalá stejnoměrnost a výjimečná šíře sortimentu znamená, že opravdu jsou nejlepší volbou pro jakoukoliv tvůrčí práci. České perličky, které jsou vyráběné a prodávané výhradně pod značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads, jsou jednoznačně nejlepší na trhu.